Skip to main content

Behandelingen

Onze passie, uw glimlach

Preventieve (half)jaarlijkse controles

Onze praktijk draagt preventie zeer hoog in het vaandel. Voorkomen van problemen, is nog steeds beter dan ze te genezen.

Daarom raden we onze patiënten aan minstens 1 maal per jaar op controlebezoek te komen. Er wordt telkens een uitgebreid mondonderzoek gedaan. Dit wordt indien nodig aangevuld met RX opnames van uw gebit, omdat we alleen klinisch niet alle gaatjes tussen de tanden of onder bestaande tandvullingen kunnen opsporen. Vaker dan u zou vermoeden, zijn er ontstekingen aanwezig aan de wortelpunt van de tand, die door de tandarts vroegtijdig kunnen worden opgespoord.

Dit is zeer belangrijk, aangezien ze een invloed kunnen hebben op uw cardiale gezondheid, diabetes, allergieën en andere medische problemen. Na dit mondonderzoek wordt u dan ook uitgebreid geïnformeerd over eventuele noodzakelijke behandelingen, die bijdragen tot een gezonde mond. Bij elke controleafspraak wordt er een poetsinstructie gegeven, evenals voedingsadvies, aangepast aan ieders situatie.

Conserverende tandheelkunde

Indien er cariës, erosie of slijtage aanwezig is aan gebitselementen, kan dit in een groot aantal van de gevallen worden hersteld door middel van een restauratie in wit composietmateriaal

Onze tandartsen doen dit zeer nauwgezet. Iedere vulling gebeurt onder rubberdam om alles voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken, evenals de kwaliteit van de restauratie te verbeteren. De patiënt krijgt geen slijpstof, water of tandheelkundige producten in de mond, er zijn geen zuigers en watten nodig waardoor de mond niet droog aanvoelt.

De vulling wordt in optimale, d.w.z. zuivere en droge omstandigheden geplaatst. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en de tandarts wordt tijdens de ganse behandeling accuraat bijgestaan door de tandartsassistentes, waardoor de behandeling voor de patiënt zo kort en aangenaam mogelijk wordt gemaakt.

Esthetische tandheelkunde

Wenst de patiënt de tint van zijn tanden te laten opfrissen, dan kan dat gebeuren door home-bleaching.

Door middel van op maat vervaardigde bleekbeugeltjes door een tandtechnisch labo waarmee we samenwerken, kan de patiënt in alle comfort thuis de tanden gaan bleken. Er wordt een veilig product afgeleverd, waaraan tevens fluoride is toegevoegd, om aan te brengen in de beugels en deze tijdens de nacht te dragen. Ook hier wordt u uitgebreid geïnformeerd over de pro’s

en contra’s en wordt een juiste indicatiestelling doorgevoerd.
Is de kleur van de tanden niet te optimaliseren door bleaching, kan er overgegaan worden tot het plaatsen van facings in kunsthars of porselein.
De tandarts kan ook hier u uitgebreid advies geven over de levensduur, kostprijs, voor-en nadelen en of dit geïndiceerd is voor uw gebit.

Endodontie

Indien de pulpa (tandzenuw) van de tand door de uitgebreidheid van de cariës is aangetast of de tandzenuw afgestorven, is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk.

Dit is een behandeling waarbij via een opening in de tand, de aangetaste zenuw uit het wortelkanaal wordt verwijderd. De wortelkanalen worden vervolgens electronisch en radiologisch gemeten, gereinigd en met speciale spoelmiddelen gedesinfecteerd. Nadat alle bacteriën zijn verwijderd, worden ze opgevuld met een duurzame wortelkanaalvulling (warme gutta percha). Deze behandeling vergt tijd en moet met de meeste nauwkeurigheid gebeuren. Ze wordt, net zoals de tandvullingen, steeds onder rubberdam uitgevoerd.

De tandarts zal voorafgaand aan deze behandeling nauwgezet nagaan of deze behandeling in onze praktijk kan gebeuren, dan wel doorverwezen zal worden naar een gespecialiseerde endodont uit onze regio.

U wordt steeds op voorhand uitgebreid op de hoogte gebracht van de prognose, tijdsduur & kostprijs van de endodontische behandeling, om uw tand met aangetaste pulpa weer gezond te maken.

Parodontologie

Indien uw tandvlees regelmatig bloedt , gezwollen is of -veel minder frequent- pijnklachten geeft, spreken we van ‘gingivitis’ of tandvleesontsteking. De oorzaak ligt meestal in een opstapeling van bacteriën, tandplaque en/of tandsteen tegen of onder de tandvleesrand.

Door een grondige reiniging uit te voeren tegen(supragingivaal) , en zo nodig onder het tandvlees (subgingivaal) , evenals tussen de tanden (interdentaal) , zal het tandvlees weer gezond worden.

Is echter ook het steunweefsel, dat de tanden omgeeft, ontstoken, dan spreken we van ‘parodontitis . Het tandbeen dat de tanden vasthoudt trekt in dat geval weg. Indien dit een voortschrijdend proces is, kunnen de tanden verloren gaan omdat ze los zullen komen door de aanwezige botafbraak.

Uw gebit wordt bij een jaarlijks mondonderzoek nauwkeuring nagemeten op verdiepte pockets

Een gezonde situatie wordt gekenmerkt door pocketmetingen van 0 tot 3mm.Indien deze pockets op verscheidene plaatsen meer dan 5mm bedragen, zal u doorverwezen worden naar een parodontoloog. Dit is een specialist op het gebied van tandvlees en steunweefsel rondom de tand. Een parodontoloog is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tandimplantaten om een tand , die verloren gegaan is, te vervangen. (zie verderop: ‘suprastructuur op implantaten’).

Kindertandheelkunde

Zeker de allerkleinsten zijn welkom in onze praktijk. Omdat we bij kinderen een gezonde basis kunnen leggen voor levenslang behoud van een gezond gebit, is het belangrijk hen 2 maal per jaar op controlebezoek te laten komen. Idealiter starten we op de leeftijd van 3 jaar.

We pakken dat tandartsbezoek zeer speels aan. Alles wordt op kinderniveau uitgelegd, aangepast aan de leefwereld en leeftijd van het desbetreffende kind. Er worden poetsinstructies en voedingsadvies gegeven. Een persoonlijke, ongedwongen aanpak in dit verhaal vinden we zeer belangrijk. Elk kind huppelt bij ons vrolijk de praktijk binnen èn buiten!

Bij vroegtijdig opsporen van gaatjes of andere problemen in deze kleine mondjes, kan de behandeling hiervan relatief kort gehouden worden en ervaren kinderen dit niet als onaangenaam.

Kroon- en brugwerk

Als een afgebroken of zwaar aangetaste tand niet meer te restaureren is met een klassieke tandvulling, kan er in een aantal gevallen overgegaan worden tot het vervaardigen en plaatsen van een porseleinen tandkroon.

Er wordt telkens nauwkeurig nagegaan of uw tand in aanmerking komt voor zulke behandeling en of dit een goede prognose en extra levensduur voor uw tand geeft.

Indien er een of meerdere tanden verloren zijn, kan er op sterke, gezonde pijlerelementen een porseleinen brug vervaardigd worden.

Ook voor advies en het uitvoeren van deze behandelingen , kan je vanzelfsprekend in onze praktijk terecht. Voorafgaandelijk wordt er een uitgebreid mondonderzoek gedaan met behulp van gelaatsfoto’s, gipsmodellen en eventuele radiologische opnames om samen met u te bekijken of kroon-en brugwerk aangewezen is om uw gebit terug gezond te maken en verloren tanden aan te vullen. Er wordt een uitgebreid behandelingsplan voor u opgemaakt en samen met u besproken.

Suprastructuur op implantaten

Indien uw tand, zelfs met de nieuwste technieken in de tandheelkunde, toch niet gered kan worden, kan het noodzakelijk zijn 1 of meerdere verloren tanden aan te vullen door middel van implantaten.

In het tandbot wordt dan een titanium implantaat (kunstwortel) geplaatst door een implantoloog, met wie we op regelmatige basis en in volle vertrouwen samenwerken.

Na een goede osseointegratie (vastgroeien in het tandbot) van het implantaat, zal de tandarts na enkele maanden, overgaan tot het plaatsen van de vaste kroon of brug op de implantaten.

Voorafgaandelijk wordt u steeds door onze praktijk en de implantoloog uitgebreid geïnformeerd over de pro’s en contra’s van de behandeling, de verschillende behandelingsmogelijkheden en kostprijs ervan.

Implantaten kunnen, naast vaste tandvervanging,  tevens gebruikt worden om een uitneembare prothese op vast te klikken, hetgeen uw gebit veel meer comfort geeft.